การอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก

   
    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด กำหนดจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกเพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิก ในการนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและใช้ประกอบอาชีพเสริม   จำนวน 8  อาชีพ   ณ  วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา     สมาชิก 1 ท่าน สามารถสมัครรับการอบรมได้ 1 วิชาชีพเท่านั้น  ดังนี้
                    จัดอบรมการงานอาชีพ  8  หลักสูตร  ในวันเสาร์ที่  19  กรกฎาคม 2557 เวลา 08.30 – 12.00  น.
                             1.  การปลูกพืชแบบ Hydroponics ( การปลูกพืชไรดิน) จำนวน  90   คน
                             2.  การบำรุงรักษารถยนต์เบื้องต้น  จำนวน   90  คน
                             3.  การใช้คอมพิวเตอร์ในการพัฒนางาน   จำนวน   90   คน
                             4.  การจัดดอกไม้สด   จำนวน    90    คน
                             5.  การซ่อมโทรศัพท์มือถือเบื้องต้น    จำนวน   90   คน
                             6.  การติดตั้งจานดาวเทียม  จำนวน   90  คน
                             7.  การติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในบ้าน  จำนวน  90  คน
                             8.  การติดตั้งกล้องวงจรปิด   จำนวน  90  คน
                    สถานที่อบรม ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา กำหนดการรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ ถึง 30 มิถุนายน  2557  ถ้าสมาชิกสมัครเข้ารับการอบรมเกินกว่าที่สหกรณ์ ฯ กำหนดไว้ ทางคณะกรรมการผู้จัดจะทำการสุ่มเลือก   และประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกทาง  E-office  ของโรงเรียน และ Website  ของสหกรณ์   (www://ayutthayatsc.net)    ในวันที่  15  กรกฎาคม   2557  ต่อไป 

โหลดเอกสารสมัครเข้าอบรม ที่นี่
เปิด 1180 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :21 พ.ค. 57
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน