ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์

    ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ ฯ
และทำการสอบในวันที่ 12 - 13 ธันวาคม 2563 ตามประกาศ ขอให้ผู้เข้ารับสอบคัดเลือกปฏิบัติตามประกาศอย่างเคร่งครัด
เปิด 128 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :9 ธ.ค. 63
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน