ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการเชิดชูเกียรติแด่ท่านผู้ร่วมก่อตั้งสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด  ดำเนินกิจการมาครบ 60 ปี ในวันที่ 26 ธันวาคม 2563
เพื่อเป็นการระลึกถึงผู้ร่วมก่อตั้ง พวกเราชาวสหกรณ์จึงขอเชิดชูเกียรติคุณอันเป็นคุณูปการแด่ท่านผู้ร่วมก่อตั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
(ประกาศดังแนบ)เปิด 199 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :30 พ.ย. 63
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน