ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ประจำปี 2564 ชุดที่ 61 ประจำปี 2564

    การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 61 ประจำปี 2564 
ประกาศสหกรณ์ฯ
ใบสมัครรับการสรรหา
เปิด 46 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :29 ก.ย. 63
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน