ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการสหกรณ์

    ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด  มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลที่มีคุณสมบัติเหมาะสม
เพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกและแต่งตั้งเป็นรองผู้จัดการสหกรณ์
เปิด 434 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :24 ส.ค. 63
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน