การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

   
การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

       สมาชิกที่โอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์ฯ เพื่อทำธุรกรรรมกับสหกรณ์ เช่น เพื่อชำระหนี้ ฝากเงิน เป็นต้น (PAY IN) มาติดต่อที่สหกรณ์ด้วยตนเอง หรือส่ง FAX ที่หมายเลข 035-704840 หรือโทรศัพท์แจ้งให้ทราบตามหมายเลข 035-704838-9; 035-268533; 081-851-5345; 081-780-3441 เพื่อที่จะลงบัญชีในวันที่โอนเงินทันทีในเวลาทำการ 08.30 – 15.00 น. หากไม่นำหลักฐานการโอนเงินมาติดต่อสหกรณ์ จะถือว่ารายการดังกล่าวยังมิได้เกิดขึ้นจนกว่าจะได้หลักฐานการโอนเงินจากสมาชิก

การทำธุรกรรมกับสหกรณ์ฯ
  เลขที่บัญชีธนาคารของสหกรณ์ออมทรัพย์ครู พระนครศรีอยุธยา จำกัด มีดังนี้

       1. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด   สาขาโรจนะ    เลขที่บัญชี  128-1-23260-2

       2. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงไทย จำกัด   สาขาอยุธยา   เลขที่บัญชี   101-1-09219-0

       3. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกธนชาต จำกัด  สาขาอยุธยา   เลขที่บัญชี   343-2-05019-0

       4. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด   สาขาอยุธยา   เลขที่บัญชี   322-0-00744-1

       5. บัญชีออมทรัพย์ ธนาคารออมสิน จำกัด   สาขาอยุธยา   เลขที่บัญชี   0-5015056094-9

เปิด 4917 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :26 ก.พ. 57
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน