การนำเงินมาชำระหนี้ของสมาชิก

   
การนำเงินมาชำระหนี้ของสมาชิก
  การนำเงินมาชำระหนี้ของสมมาชิกที่เป็นข้าราชการประจำ
          1.สมาชิกที่นำเงินมาชำระหนี้หลังวันที่ 10 ของเดือน ยอดหนี้ค้างชำระในใบเสร็จรับเงินประจำเดือนจะไม่แสดงยอดการชำระหนี้ เนื่องจากสหกรณ์ได้คำนวณการหักชำระหนี้ล่วงหน้าไว้แล้ว สำหรับยอดที่สมบูรณ์จะแสดงในใบเสร็จรับเงินในวันสิ้นเดือนของเดือนถัดไป (กรณีที่สมาชิกนำเงินมาชำระด้วยตนเองหน้าเค้าน์เตอร์สหกรณ์หรือหักชำระหนี้เงินกู้ สหกรณ์ฯ ได้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้สมาชิก โดยในใบเสร็จรับเงินจะระบุจำนวนเงินทีนำมาชำระหนี้และยอดหนี้คงเหลือของสมาชิก) และกรณีถ้าชำระหนี้หมดจะคืนดอกเบี้ยให้ ณ วันที่ชำระเงินคืนถ้าชำระไม่หมดจะทำการนำดอกเบี้ยส่วนที่คืนไปลดยอดในใบเสร็จเดือนถัดไป
           2.การหักเงินซื้อหุ้นเพิ่มหลังจากวันที่ 7 ของเดือนจะแสดงยอดในเดือนถัดไป เนื่องจากสหกรณ์ได้คำนวณเงินปันผลก่อนวันที่ 7 ในเดือนนั้น ถ้ามาซื้อหุ้นหลังวันที่ 7 จะคำนวณเงินปันผลในเดือนถัดไป (สหกรณ์ได้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิก โดยในใบเสร็จจะระบุจำนวนเงินที่นำมาซื้อหุ้นเพิ่ม ในกรณีหักซื้อหุ้นเพิ่มจากการกู้ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินกู้หรือซื้อหุ้นกรณีพิเศษ ยอดเงินจะแสเงยอดการเคลื่อนไหวอย้านบนใบเสร็จรับเงินด้านขวามือต่อจากทุนเรือนหุ้น)

  การนำเงินมาชำระหนี้ของสมาชิกที่เป็นข้าราชการบำนาญ
        1.สมาชิกที่นำเงินมาชำระหนี้หลังวันที่ 25 ของเดือน ยอดใบเสร็จรับเงินประเดือน เดือนนั้นจะไม่แสดงยอดการชำระหนี้ เนื่องจากสหกรณ์ได้คำนวณการหักเงินชำระหนี้ล่วงหน้าก่อนวันที่ 25 ของเดือนจะแสดงยอดในใบเสร็จเดือนถัดไป (สหกรณ์ได้ดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิก โดยในใบเสร็จรับเงินจะระบุจำนวนเงินที่นำมาชำระหนี้ และหนี้คงเหลือของสมาชิก)
        2.การหักเงินซื้อหุ้นเพิ่มหลังวันที่ 7 ของเดือนจะแสดงยอดในเดือนถัดไป (สหกรณ์ได้ดำเนินดำเนินการออกใบเสร็จรับเงินให้กับสมาชิก โดยในใบเสร็จจะระบุจำนวนเงินที่นำมาซื้อหุ้นเพิ่ม ในกรณีหักซื้อหุ้นเพิ่มจากการกู้ในอัตราร้อยละ 20 ของเงินกู้ หรือกรณีพิเศษ ยอดเงินจะแสดงยอดการเคลื่อนไหวอยู่ด้านบนใบเสร็จรับเงินของสหกรณ์ด้านขวามือต่อจากทุนเรือนหุ้น)
เปิด 4428 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :26 ก.พ. 57
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน