ด่วน..กู้โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก

    โครงการยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกเพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิกฯ ทางสหกรณ์ได้จัดทำโครงการเงินกู้เพื่อยกระดับปรับสภาพคล่องทางการเงินให้กับสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์โดยมีหลักเกณฑ์และระเบียนตามเอกสารต่อไปนี้

  ดาวน์โหลด เอกสารประกอบคำขอกู้เงินตามโครงการยกระดับคุณภาพชีวิต

   ดาวน์โหลด แบบฟอร์มคำขอกู้
ืืื
   
เปิด 443 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :4 มิ.ย. 61
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน