ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

เข้าร่วมประชุมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ปี 2561

    ฝ่ายจัดการเข้าร่วมประชุมการจัดงานวันสหกรณ์แห่งชาติ ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2561 
เปิด 269 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :6 ก.พ. 61
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน