โครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์

    สหกรณ์ฯ เปิดอบรมวิชาชีพเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา สมาชิกที่เข้ารับการอบรมสามารถนำวิชาชีพไปใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อการสอนนักเรียนได้เป็นอย่างดีและอาจพัฒนาตนเองเพื่อเพิ่มรายได้ของตนเอง
          สหกรณ์ฯ ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน โดยเฉพาะคณะกรรมการการศึกษาและประชาสัมพันธ์ คณะวิทยากร และที่จะขาดไม่ได้ก็ท่านสมาชิกทุกท่านที่เข้าร่วมโครงการนี้
เปิด 1181 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :21 ก.ค. 58
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน