อบรมผู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ วันที่ 24-25 มิถุนายน 2558

    อบรมผุู้บริหารของสหกรณ์ยุคใหม่ ระหว่างวันที่ 24-25 มิถุนายน 2558 ณ ห้องประชุมป๋วย อึ้งภากรณ์ อาคาร 1 ชั้น 4 ธนาคารแห่งประเทศไทย กรุงเทพฯ
เปิด 1072 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :2 ก.ค. 58
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน