ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2559
1 – 15 ตุลาคม 2558 – ประกาศรับสมัครการสรรหา
20 ตุลาคม 2558 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหา
20 ตุลาคม 2558 – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา
12 พฤศจิกายน 2558 – ดำเนินการสรรหา เวลา 9.00-14.00 น. ณ หน่วยสรรหา
13 พฤศจิกายน 2558 – ประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการดำเนินการ,กรรมการดำเนินการ

ส่งเสริมการออม พรั่งพร้อมบริการ ร่วมมือบริหาร กิจการมั่นคง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

ประกาศการรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559 ระหว่างวันที่ 1-20 ตุลาคม 2558 คลิก.. ดาวน์โหลดปร..
เมื่อ 8 ต.ค. 58 อ่าน 3 ครั้ง

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเข้ารับเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ กรรมการดำเนินการ และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์..
เมื่อ 8 ต.ค. 58 อ่าน 41 ครั้ง

ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ประจำปี ๒๕๕๘ ให้ผู้ท..
เมื่อ 23 ก.ย. 58 อ่าน 255 ครั้ง

สัมมนา "100 ปี กับการพัฒนาขบวนการสหกรณ์ไทย" วันที่ 5-6 กันยายน 2558 ณ แฟนตาซี รีสอร์ท อ.เมือง จ.ชัยน..
เมื่อ 15 ก.ย. 58 อ่าน 47 ครั้ง

ร่วมงานวันเกษียณอายุของ สพป.ชพ.เขต 1 ณ วันท่าการ้อง อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา วันที่ 15 กั..
เมื่อ 15 ก.ย. 58 อ่าน 62 ครั้ง

สุ่มคัดเลือกทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2558 "วันจันทร์ที่ 14 กันยายน 2558" เวลา 10.00 น. ณ ห้องประช..
เมื่อ 15 ก.ย. 58 อ่าน 193 ครั้ง

เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
ประกาศการรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2559 เมื่อ 2015-10-08 13:41:05 | เปิด 2 ครั้ง
ประกาศรับสมัครผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2559 เมื่อ 2015-10-04 17:46:41 | เปิด 6 ครั้ง
ประกาศรับสมัครการสรรหาประธาน และกรรมการ ปี 2559 แบบ 2 เมื่อ 2015-10-04 17:45:05 | เปิด 6 ครั้ง
ใบสมัครรับเลือกตั้งประธาน,กรรมการ,ผู้ตรวจสอบกิจการ ปี 59 เมื่อ 2015-10-04 17:43:40 | เปิด 7 ครั้ง
รายชื่อผลการคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2558 เมื่อ 2015-09-23 14:33:52 | เปิด 410 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องผลการคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2558 เมื่อ 2015-09-23 14:31:29 | เปิด 166 ครั้ง
ข้อบังคับสหกรณ์ออมทรัพย์ฯ ปี ๒๕๕๘ เมื่อ 2015-08-25 15:59:32 | เปิด 103 ครั้ง
ประกาศขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ. 2558 เมื่อ 2015-08-10 09:25:28 | เปิด 255 ครั้ง
ใบสมัครทุนระดับหลักสูตรปริญญาตรี เมื่อ 2015-08-10 09:17:39 | เปิด 129 ครั้ง
ใบสมัครทุนระดับต่ำกว่าปริญญาตรี เมื่อ 2015-08-10 09:17:08 | เปิด 139 ครั้ง
แจ้งรายชื่อสมาชิกที่เข้ารับการอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2558 เมื่อ 2015-06-25 09:41:56 | เปิด 265 ครั้ง
แบบใบลาออกจากการเป็นสมาชิก เมื่อ 2015-05-12 08:23:01 | เปิด 85 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์วิชาชีพ อบรมในวันเสาร์ที่ 11 เมื่อ 2015-05-08 19:31:52 | เปิด 119 ครั้ง
วารสารปีที่ 55 ฉบับที่ 2 เมื่อ 2015-05-08 19:01:53 | เปิด 344 ครั้ง

 


ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
แสดงความเห็น ถาม/ตอบ

 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 525 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 6135 ครั้ง

เกี่ยวกับสมาชิก
  : ระเบียบสหกรณ์
  : คุณสมบัติสมาชิก
  : การสมัครสมาชิก
  : สิทธิและหน้าที่สมาชิก
  : สวัสดิการ
  : การให้เงินกู้แก่สมาชิก
  : การนำเงินมาชำระหนี้
  : การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.25 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.50 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 4.00 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.50 %
:ฝากโครงการฯ36เดือน4.50%
- กู้ทุกประเภท 6.50 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :
website free tracking

QR code

ค้นหา