ข่าวด่วน สมาชิกสหกรณ์ครู พระนครศรีอยุธยา อย่าลืมส่งใบขอทุนการศึกษาให้บุตรนะครับ หมดเขตสิ้นเดือนนี้ ปีนี้เพิ่มทุนขาดแคลน ทุนละ 2,000 บาท ต้องแนบสลิปเงินเดือนด้วยครับ

ส่งเสริมการออม พรั่งพร้อมบริการ ร่วมมือบริหาร กิจการมั่นคง

1 2 3 4 5
ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
วันที่ 19 กรกฏาคม 2557 ทางสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับสมาชิกสหกรณ์ออม..
เปิดอ่าน 34 ครั้ง
แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิ..
เปิดอ่าน 181 ครั้ง
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 700 ทุน แยกตามระดับทุนโดยมีรายละเอียดของทุนดังไปต่อนี้
เปิดอ่าน 228 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูนครราชสีมา จำกัด วันที่ 20 ม..
เปิดอ่าน 54 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูตาก จำกัด เยี่ยมชมกิจการสหกรณ์ วันที่ 6 มิถุนายน 2557..
เปิดอ่าน 58 ครั้ง
เมื่อวันที่ 6-7 มิถุนายน 2557 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูภูเก็ต จำกัด ได้เข้าศึกษาดูงาน หสกรณ์ออมทรัพย์ครูพระ..
เปิดอ่าน 55 ครั้ง

เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
จดหมายแจ้งสมาชิกเข้ารับการอบรม ปี 57 เมื่อ 2014-07-07 11:08:41 | เปิด 85 ครั้ง
รายชื่อผู้สมัครอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก ปี 57 เมื่อ 2014-07-07 11:06:18 | เปิด 217 ครั้ง
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประเภทขาดแคลน เมื่อ 2014-06-27 15:45:52 | เปิด 140 ครั้ง
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ เมื่อ 2014-06-27 15:45:10 | เปิด 182 ครั้ง
หนังสือโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ เมื่อ 2014-06-16 13:52:27 | เปิด 43 ครั้ง
ข่าวฉบับที่ 2 ปี 57 เมื่อ 2014-05-21 15:36:13 | เปิด 134 ครั้ง
จดหมายแจ้งสมาชิกเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก (ใหม่)ปี56 เมื่อ 2014-05-16 22:06:33 | เปิด 76 ครั้ง
แบบใบสมัครเข้าอบรม ปี 56 เมื่อ 2014-05-16 22:01:47 | เปิด 25 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบพิมพ์ใบรับเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯทางเว็บไซต์ เมื่อ 2014-03-08 17:27:24 | เปิด 242 ครั้ง
เอกสารประกอบการกู้สามัญ (หนังสือยินยอมให้หักเงิน) ต้องใช้ด้วย เมื่อ 2014-03-07 11:26:41 | เปิด 200 ครั้ง
เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญ เมื่อ 2014-03-07 11:21:45 | เปิด 230 ครั้ง
แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ (แบบครูโรงเรียนเอกชน) เมื่อ 2014-03-03 16:56:33 | เปิด 62 ครั้ง
แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ (แบบข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาล) เมื่อ 2014-03-03 16:55:11 | เปิด 85 ครั้ง
แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ (แบบข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง สพป.,สพม.3) เมื่อ 2014-03-03 16:41:23 | เปิด 186 ครั้ง

 


ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
  

ข่าว สพฐ.

แสดงความเห็น ถาม/ตอบ

 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 281 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 1716 ครั้ง
: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.25 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.50 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 4.00 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.50 %
- กู้ทุกประเภท 6.50 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :

ราคาทองคำ

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมันx