ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม
ข้าฯพระพุทธเจ้า คณะกรรมการฯ ฝ่ายบริหาร บุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

แสดงความยินดีกับ ผอ.จุฑามาศ รอดภัย ผอ.โรงเรียนวัดใหญ่ชัยมงคล ประธานฝ่ายการศึกษาและประชาสัมพันธ์ที่ได..
เมื่อ 22 พ.ค. 58 อ่าน 19 ครั้ง

การประชุมสัมมนาระดับภาคและการเลี้ยงสังสรรค์แสดงมุทิตาจิตของชมรมเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลาง/ภาค..
เมื่อ 18 พ.ค. 58 อ่าน 22 ครั้ง

การประชุมใหญ่วิสามัญประจำปี 2558 ในวันอังคารที่ 12 พฤษภาคม 2558 สาระสำคัญคือการแก้ไขข้อบังคับสหกรณ์ฯ..
เมื่อ 12 พ.ค. 58 อ่าน 69 ครั้ง

สหกรณ์ฯมีโครงการเปิดให้กู้เงินโครงการส่งคืน กบข. เพื่อให้ข้าราชการบำนาญที่เข้าโครงการส่งคืน กบข. ที่..
เมื่อ 29 เม.ย. 58 อ่าน 124 ครั้ง

ด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด กำหนดจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิกเพื่อส่งเสริมศักยภาพสมาชิ..
เมื่อ 27 เม.ย. 58 อ่าน 132 ครั้ง

ผู้จัดการและคณะร่วมพิธีเปิดอาคารสำนักงานสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 27 เมษายน 2558..
เมื่อ 27 เม.ย. 58 อ่าน 73 ครั้ง

เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
แบบใบลาออกจากการเป็นสมาชิก เมื่อ 2015-05-12 08:23:01 | เปิด 15 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์วิชาชีพ อบรมในวันเสาร์ที่ 11 เมื่อ 2015-05-08 19:31:52 | เปิด 38 ครั้ง
วารสารปีที่ 55 ฉบับที่ 2 เมื่อ 2015-05-08 19:01:53 | เปิด 58 ครั้ง
เอกสารประกอบคำขอกู้โครงการส่งคืน กบข. เมื่อ 2015-04-29 15:48:05 | เปิด 61 ครั้ง
หนังสือสัญญาโครงการส่งคืน กบข. เมื่อ 2015-04-29 15:46:34 | เปิด 40 ครั้ง
หนังสือค้ำประกันโครงการส่งคืน กบข. เมื่อ 2015-04-29 15:44:56 | เปิด 33 ครั้ง
คำขอกู้โครงการส่งคืน กบข. เมื่อ 2015-04-29 15:42:25 | เปิด 45 ครั้ง
ใบสมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558 เมื่อ 2015-04-27 14:50:56 | เปิด 105 ครั้ง
สหกรณ์เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ประจำปี 2558 เมื่อ 2015-04-27 14:50:07 | เปิด 16 ครั้ง
แบบขอชะลอประจำปี 2558 (แบบใหม่) เมื่อ 2015-03-31 15:19:57 | เปิด 121 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อนำเงินไปส่งคืน กบข. เมื่อ 2015-03-27 15:46:44 | เปิด 161 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องโครงการชะลอการชำระหนี้เงินต้น ประจำปี 2558 เมื่อ 2015-03-27 15:43:45 | เปิด 231 ครั้ง
ใบมอบฉันทะ เมื่อ 2015-03-17 14:20:11 | เปิด 38 ครั้ง
ประกาศให้ใช้มติคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2558 เมื่อ 2015-02-12 19:29:35 | เปิด 107 ครั้ง

 


ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
แสดงความเห็น ถาม/ตอบ

 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 470 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 4454 ครั้ง

เกี่ยวกับสมาชิก
  : ระเบียบสหกรณ์
  : คุณสมบัติสมาชิก
  : การสมัครสมาชิก
  : สิทธิและหน้าที่สมาชิก
  : สวัสดิการ
  : การให้เงินกู้แก่สมาชิก
  : การนำเงินมาชำระหนี้
  : การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.25 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.50 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 4.00 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.50 %
:ฝากโครงการฯ36เดือน4.50%
- กู้ทุกประเภท 6.50 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :
website free tracking

QR code

ค้นหา