ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

ร่วมโครงการสัมมนาของชมรมสหกรณ์ออมทรัพย์ภาคกลางเรื่องผลดี-ผลเสียสหกรณ์ออมทรัพย์ภายใต้การกำกับของกระทร..
เมื่อ 29 ส.ค. 59 อ่าน 5 ครั้ง

ร่วมกิจกรรมโครงการสัมมนากรรมการ ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ศูนย์ประสานงานสมาคมฌาปนกิจ สสอค. ณ ตำนานป่ารี..
เมื่อ 29 ส.ค. 59 อ่าน 8 ครั้ง

แจ้งประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559Download24 ส.ค. 59 อ่าน 291 ครั้ง

กรรมการและฝ่ายจัดการเข้าร่วมสัมมนา "โครงการสานพลังประชารัฐกับขบวนการสหกรณ์" วันพุธที่ 10 ส.ค.59 ณ ดร..
เมื่อ 17 ส.ค. 59 อ่าน 51 ครั้ง

คณะกรรมการร่วมเป็นสักขีพยานในการสุ่มคัดเลือกทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2559 ใครที่ส่งเอกสาร ติดตามข..
เมื่อ 17 ส.ค. 59 อ่าน 204 ครั้ง

ร่วมงานสวดศพคุณพ่อสุพจน์ ผดุงสุทธิ์ วันที่ 16/08/2559..
เมื่อ 17 ส.ค. 59 อ่าน 42 ครั้ง


  ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
  เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
  แจ้งรายชื่อผู้ได้รับทุนส่งเสริมการศึกษบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 เมื่อ 2016-08-24 14:26:41 | เปิด 316 ครั้ง
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องผลการการคัดเลือกทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2559 เมื่อ 2016-08-24 10:13:37 | เปิด 111 ครั้ง
  ประกาศให้บริษัทประกันชีวิตเสนอบริการประกันชีวิกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ เมื่อ 2016-07-28 13:41:29 | เปิด 81 ครั้ง
  ข่าวสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อ 2016-07-26 14:57:38 | เปิด 83 ครั้ง
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2559 เมื่อ 2016-06-28 13:40:24 | เปิด 166 ครั้ง
  ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 59 เมื่อ 2016-06-28 13:38:13 | เปิด 124 ครั้ง
  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก (อบรม 8 วิชาชีพ) เมื่อ 2016-06-10 14:41:24 | เปิด 167 ครั้ง
  จดหมายแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกณ์ วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เมื่อ 2016-06-10 14:40:39 | เปิด 84 ครั้ง
  ข่าวสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เมื่อ 2016-05-24 11:23:44 | เปิด 130 ครั้ง
  ใบสมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 เมื่อ 2016-04-22 16:07:25 | เปิด 92 ครั้ง
  จดหมายแจ้งกำหนดการอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2559 เมื่อ 2016-04-22 16:04:42 | เปิด 56 ครั้ง
  แบบชะลอ ปี 2559 เมื่อ 2016-03-29 16:02:39 | เปิด 342 ครั้ง
  แบบเงินรางวัลพิเศษอายุครบ 60 ปี เมื่อ 2016-03-07 15:29:37 | เปิด 151 ครั้ง
  การประกันชีวิตภาคสมาชิก เมื่อ 2016-03-03 17:12:37 | เปิด 136 ครั้ง

 


  เว็บไซต์ต่างๆ
 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 681 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 10916 ครั้ง

เกี่ยวกับสมาชิก
  : ระเบียบสหกรณ์
  : คุณสมบัติสมาชิก
  : การสมัครสมาชิก
  : สิทธิและหน้าที่สมาชิก
  : สวัสดิการ
  : การให้เงินกู้แก่สมาชิก
  : การนำเงินมาชำระหนี้
  : การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.25 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.50 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 4.00 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.50 %
:ฝากโครงการฯ36เดือน4.50%
- กู้ทุกประเภท 6.50 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :
website free tracking
เชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ
รับข่าวสารทาง Line

ID Line : @iqz6868h

QR Code Line

เพิ่มเพื่อน
ค้นหา