เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560 ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 31 กรกฎาคม 2560 ขอรับใบสมัครได้ที่สหกรณ์ฯ หรือ ดาวน์โหลดเอกสารที่ www.ayutthayatsc.net

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3 สหกรณ์ออม..
เมื่อ 21 ก.ค. 60 อ่าน 14 ครั้ง

คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ..
เมื่อ 20 ก.ค. 60 อ่าน 22 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎ..
เมื่อ 17 ก.ค. 60 อ่าน 18 ครั้ง

แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯอบรมในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม..
เมื่อ 7 ก.ค. 60 อ่าน 80 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ได้เปิดรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์รับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที..
เมื่อ 30 มิ.ย. 60 อ่าน 92 ครั้ง

รายละเอียด ดังนี้ 1. งดรับเงินฝากประจำ 24 เดือน 2. รับฝากเงินทุกประเภทรวมกันไม่เกินเดือนละ..
เมื่อ 26 พ.ค. 60 อ่าน 137 ครั้ง


  ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
  เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อบรมวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เมื่อ 2017-07-07 09:18:12 | เปิด 171 ครั้ง
  ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค. สมทบ เมื่อ 2017-07-06 15:39:58 | เปิด 34 ครั้ง
  ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค. เมื่อ 2017-07-06 15:39:24 | เปิด 45 ครั้ง
  ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ.(อายุไม่เกิน 57 ปี) สมทบ เมื่อ 2017-07-06 15:38:20 | เปิด 26 ครั้ง
  ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ.(อายุไม่เกิน 57 ปี) เมื่อ 2017-07-06 15:37:20 | เปิด 22 ครั้ง
  ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ.(อายุ 58-60) สมทบ เมื่อ 2017-07-06 15:35:55 | เปิด 23 ครั้ง
  ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ.(อายุ 58-60) เมื่อ 2017-07-06 15:35:30 | เปิด 16 ครั้ง
  ใบคำขอโอนย้ายภายในหน่วยงานจังหวัด เมื่อ 2017-07-06 15:32:28 | เปิด 17 ครั้ง
  ใบลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ เมื่อ 2017-07-06 15:31:08 | เปิด 19 ครั้ง
  ใบคำขอโอนประโยชน์ เมื่อ 2017-07-06 15:30:42 | เปิด 16 ครั้ง
  ใบสมัครกองทุนเพือ่สวัสดิการสมาชิก เมื่อ 2017-07-06 15:30:01 | เปิด 33 ครั้ง
  แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นสมาชิก เมื่อ 2017-07-06 15:19:02 | เปิด 17 ครั้ง
  แบบขอรับเงินโครงการสหกรณ์เอื้ออาทรผู้สูงวัย เมื่อ 2017-07-06 15:12:51 | เปิด 26 ครั้ง
  แบบขอรับเงินรางวัลพิเศษอายุครบ 60 ปี เมื่อ 2017-07-06 15:12:08 | เปิด 27 ครั้ง

 


  เว็บไซต์ต่างๆ
 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 1782 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 33054 ครั้ง

เกี่ยวกับสมาชิก
  : ระเบียบสหกรณ์
  : คุณสมบัติสมาชิก
  : การสมัครสมาชิก
  : สิทธิและหน้าที่สมาชิก
  : สวัสดิการ
  : การให้เงินกู้แก่สมาชิก
  : การนำเงินมาชำระหนี้
  : การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.10 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.85 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.35 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 3.85 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.35 %
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- กู้ทุกประเภท 6.40 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :
website free tracking
สมัครสมาชิก
รับข่าวสารทาง Line

ID Line : @iqz6868h

QR Code Line

เพิ่มเพื่อน
ค้นหา