ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม
ข้าฯพระพุทธเจ้า คณะกรรมการฯ ฝ่ายบริหาร บุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

1 2 3 4 5
ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

งานวันสงกรานต์ ขึ้นปีใหม่ของไทย มีกิจกรรมรดน้ำผู้ใหญ่..
เมื่อ 10 เม.ย. 58 อ่าน 32 ครั้ง

ด่วน.. เปิดให้มีการชะลอการชำระเงินต้น สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เปิดให้มีการชะลอการชำร..
เมื่อ 27 มี.ค. 58 อ่าน 163 ครั้ง

คณะผู้บริหารและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ถวายความจงรักภักดี ร่วมลงนามถวายพระ..
เมื่อ 7 เม.ย. 58 อ่าน 71 ครั้ง

วันที่ 20 มีนาคม 58 เวลา 13.30 น.คณะอนุกรรมการดำเนินการได้ประชุมยกร่างข้อบังคับและระเบียบสหกรณ์ขึ้น..
เมื่อ 20 มี.ค. 58 อ่าน 69 ครั้ง

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 58 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 3 พร้อมให้การต้อนรับสหกรณ์จังหวัด..
เมื่อ 25 ก.พ. 58 อ่าน 63 ครั้ง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 58 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ..
เมื่อ 25 ก.พ. 58 อ่าน 110 ครั้ง

เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
แบบขอชะลอประจำปี 2558 (แบบใหม่) เมื่อ 2015-03-31 15:19:57 | เปิด 88 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อนำเงินไปส่งคืน กบข. เมื่อ 2015-03-27 15:46:44 | เปิด 121 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องโครงการชะลอการชำระหนี้เงินต้น ประจำปี 2558 เมื่อ 2015-03-27 15:43:45 | เปิด 141 ครั้ง
ใบมอบฉันทะ เมื่อ 2015-03-17 14:20:11 | เปิด 27 ครั้ง
ประกาศให้ใช้มติคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2558 เมื่อ 2015-02-12 19:29:35 | เปิด 93 ครั้ง
วารสารปีที่ 55 ฉบับที่ 1 เมื่อ 2015-02-12 19:26:30 | เปิด 238 ครั้ง
ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล เมื่อ 2015-02-04 20:32:03 | เปิด 29 ครั้ง
ขอเชิญร่วมรับการพิจารณาคัดเลือกโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558 เมื่อ 2015-01-30 11:21:35 | เปิด 34 ครั้ง
เกณฑ์คัดเลือกทุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558 เมื่อ 2015-01-30 11:16:39 | เปิด 8 ครั้ง
วารสารข่าวฉบับที่ 5-6 เมื่อ 2014-12-16 16:08:37 | เปิด 283 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ เมื่อ 2014-12-16 15:23:07 | เปิด 69 ครั้ง
ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ เมื่อ 2014-12-12 15:26:54 | เปิด 86 ครั้ง
ประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการ,กรรมการดำเนินการและผุ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 เมื่อ 2014-11-21 14:11:53 | เปิด 100 ครั้ง
วารสารสหกรณ์ฉบับที่ 4-5 เมื่อ 2014-11-14 15:28:14 | เปิด 239 ครั้ง

 


ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
แสดงความเห็น ถาม/ตอบ

 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 458 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 3951 ครั้ง

เกี่ยวกับสมาชิก
  : ระเบียบสหกรณ์
  : คุณสมบัติสมาชิก
  : การสมัครสมาชิก
  : สิทธิและหน้าที่สมาชิก
  : สวัสดิการ
  : การให้เงินกู้แก่สมาชิก
  : การนำเงินมาชำระหนี้
  : การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.25 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.50 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 4.00 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.50 %
:ฝากตามโครงการฯ 36 เดือน4.50%
- กู้ทุกประเภท 6.50 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :
website free tracking

QR code

ค้นหา