ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม
ข้าฯพระพุทธเจ้า คณะกรรมการฯ ฝ่ายบริหาร บุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

1 2 3 4 5
ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 58 ได้จัดการประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 3 พร้อมให้การต้อนรับสหกรณ์จังหวัด..
เมื่อ 25 ก.พ. 58 อ่าน 24 ครั้ง

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 58 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ได้มีโอกาสต้อนรับคณะกรรมการดำเนินการ..
เมื่อ 25 ก.พ. 58 อ่าน 20 ครั้ง

เนื่องจากเนื้อหาข้อมูลในเว็บไซต์ของ สหกรณ์ฯเริ่มมีจำนวนมาก ขึ้นเพื่อเพิ่มการใช้งานให้มีประสิทธิภาพแล..
เมื่อ 4 ก.พ. 58 อ่าน 135 ครั้ง

ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด ได้จัดตั้ง “กองทุนกลาง” เพื่อช่วยเหลือและสนับสนุนโครงการต่า..
เมื่อ 30 ม.ค. 58 อ่าน 107 ครั้ง

สหกรณ์ฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออ..
เมื่อ 23 ธ.ค. 57 อ่าน 180 ครั้ง

ประกาศผลสอบบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ลำด..
เมื่อ 16 ธ.ค. 57 อ่าน 255 ครั้ง

เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
ประกาศให้ใช้มติคณะกรรมการดำเนินการประจำปี 2558 เมื่อ 2015-02-12 19:29:35 | เปิด 34 ครั้ง
วารสารปีที่ 55 ฉบับที่ 1 เมื่อ 2015-02-12 19:26:30 | เปิด 87 ครั้ง
ขั้นตอนการค้นหาข้อมูล เมื่อ 2015-02-04 20:32:03 | เปิด 15 ครั้ง
ขอเชิญร่วมรับการพิจารณาคัดเลือกโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558 เมื่อ 2015-01-30 11:21:35 | เปิด 17 ครั้ง
เกณฑ์คัดเลือกทุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปี 2558 เมื่อ 2015-01-30 11:16:39 | เปิด 4 ครั้ง
วารสารข่าวฉบับที่ 5-6 เมื่อ 2014-12-16 16:08:37 | เปิด 238 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ เมื่อ 2014-12-16 15:23:07 | เปิด 56 ครั้ง
ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ เมื่อ 2014-12-12 15:26:54 | เปิด 69 ครั้ง
ประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการ,กรรมการดำเนินการและผุ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 เมื่อ 2014-11-21 14:11:53 | เปิด 87 ครั้ง
วารสารสหกรณ์ฉบับที่ 4-5 เมื่อ 2014-11-14 15:28:14 | เปิด 207 ครั้ง
ประกาศรายชื่อการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ ประจำปี 2558 เมื่อ 2014-11-14 15:06:47 | เปิด 81 ครั้ง
ประกาศขอถอนจากการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ เมื่อ 2014-11-14 14:03:26 | เปิด 54 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ เมื่อ 2014-11-12 15:54:28 | เปิด 66 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2558 เมื่อ 2014-11-04 16:15:11 | เปิด 70 ครั้ง

 


ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
แสดงความเห็น ถาม/ตอบ

 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 434 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 3456 ครั้ง

เกี่ยวกับสมาชิก
  : ระเบียบสหกรณ์
  : คุณสมบัติสมาชิก
  : การสมัครสมาชิก
  : สิทธิและหน้าที่สมาชิก
  : สวัสดิการ
  : การให้เงินกู้แก่สมาชิก
  : การนำเงินมาชำระหนี้
  : การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.25 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.50 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 4.00 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.50 %
:ฝากตามโครงการฯ 36 เดือน4.50%
- กู้ทุกประเภท 6.50 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :
website free tracking

QR code

ค้นหา