สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ส่งเสริมการออม พรั่งพร้อมบริการ ร่วมมือบริหาร กิจการมั่นคง

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

อวยพร ท่าน ผอ.ดำหริ งิมสันเทียะ ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ของสหกรณ์ 27 พฤษภาคม 2559..
เมื่อ 27 พ.ค. 59 อ่าน 3 ครั้ง

สหกรณ์พบเพื่อนสมาชิก ในการประชุมปฏิบัติการจัดทำแผน อ.อุทัย วันศุกร์ที่ 27 พฤษภาคม 2559 โดยผู้จัดการด..
เมื่อ 27 พ.ค. 59 อ่าน 5 ครั้ง

รองธาดา จิตระเดช รองผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เข้าร่วมประชุมและบรรยายให้กับข้..
เมื่อ 19 พ.ค. 59 อ่าน 22 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูกาญจนบุรี จำกัดเพื่อเป็นแนวทางใน..
เมื่อ 16 พ.ค. 59 อ่าน 27 ครั้ง

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 "บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ใ..
เมื่อ 22 เม.ย. 59 อ่าน 83 ครั้ง

หัวหน้าฝ่ายธุรการเข้าร่วมอบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19-20 เมษายน 2559 ณ ห้อง 604 อาคา..
เมื่อ 22 เม.ย. 59 อ่าน 103 ครั้ง


  ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
  เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
  ข่าวสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เมื่อ 2016-05-24 11:23:44 | เปิด 27 ครั้ง
  ใบสมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 เมื่อ 2016-04-22 16:07:25 | เปิด 60 ครั้ง
  จดหมายแจ้งกำหนดการอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2559 เมื่อ 2016-04-22 16:04:42 | เปิด 20 ครั้ง
  แบบชะลอ ปี 2559 เมื่อ 2016-03-29 16:02:39 | เปิด 273 ครั้ง
  แบบเงินรางวัลพิเศษอายุครบ 60 ปี เมื่อ 2016-03-07 15:29:37 | เปิด 106 ครั้ง
  การประกันชีวิตภาคสมาชิก เมื่อ 2016-03-03 17:12:37 | เปิด 82 ครั้ง
  การคำนวณเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนแลtอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เมื่อ 2016-03-03 17:08:35 | เปิด 113 ครั้ง
  เกณฑ์ในการจัดสรรทุน เมื่อ 2016-02-11 16:16:57 | เปิด 28 ครั้ง
  เชิญเข้าร่วมโครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 59 เมื่อ 2016-02-11 16:13:56 | เปิด 33 ครั้ง
  ประกาศสอบราคา คสล. เมื่อ 2016-01-14 13:37:24 | เปิด 40 ครั้ง
  ข่าวฉบับที่ 6 เมื่อ 2015-11-27 15:04:03 | เปิด 480 ครั้ง
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เมื่อ 2015-11-18 17:05:51 | เปิด 77 ครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 เมื่อ 2015-11-18 17:02:56 | เปิด 51 ครั้ง
  แบบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจ เมื่อ 2015-10-15 16:24:00 | เปิด 166 ครั้ง

 


  เว็บไซต์ต่างๆ
 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 660 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 9799 ครั้ง

เกี่ยวกับสมาชิก
  : ระเบียบสหกรณ์
  : คุณสมบัติสมาชิก
  : การสมัครสมาชิก
  : สิทธิและหน้าที่สมาชิก
  : สวัสดิการ
  : การให้เงินกู้แก่สมาชิก
  : การนำเงินมาชำระหนี้
  : การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.25 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.50 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 4.00 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.50 %
:ฝากโครงการฯ36เดือน4.50%
- กู้ทุกประเภท 6.50 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :
website free tracking
เชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ
รับข่าวสารทาง Line

ID Line : @iqz6868h

QR Code Line

เพิ่มเพื่อน
ค้นหา