สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ส่งเสริมการออม พรั่งพร้อมบริการ ร่วมมือบริหาร กิจการมั่นคง

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

ผู้จัดการสหกรณ์ฯ เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้น ประจำปี 2559 "บริษัทสหประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ใ..
เมื่อ 22 เม.ย. 59 อ่าน 44 ครั้ง

หัวหน้าฝ่ายธุรการเข้าร่วมอบรมระบบงานสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ในวันที่ 19-20 เมษายน 2559 ณ ห้อง 604 อาคา..
เมื่อ 22 เม.ย. 59 อ่าน 52 ครั้ง

ชาวสหกรณ์ฯ ครูอยุธยา เดินสายรับคำอวยพร และรดน้ำผู้ใหญ่เนื่องในเทศกาลสงกรานต์..
เมื่อ 12 เม.ย. 59 อ่าน 77 ครั้ง

ผู้จัดการดิเรก เนคมานุรักษ์ ได้เข้าร่วมบรรยายให้ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอย..
เมื่อ 5 เม.ย. 59 อ่าน 84 ครั้ง

สหกรณ์ฯจะมีโครงการการจัดอบรมวิชาชีพให้กับสมาชิกในช่วงเดือนมิถุนายน 2559 โดยจะเปิดรับสมัครเดือนพฤษภาค..
เมื่อ 5 เม.ย. 59 อ่าน 211 ครั้ง

สหกรณ์ฯได้เปิดโครงการผ่อนผันการชำระหนี้เงินต้นเพื่อช่วยเหลือสมาชิกในช่วงเปิดภาคเรียนประกาศ จึงได้เปิ..
เมื่อ 4 เม.ย. 59 อ่าน 269 ครั้ง


  ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
  เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
  ใบสมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 เมื่อ 2016-04-22 16:07:25 | เปิด 26 ครั้ง
  จดหมายแจ้งกำหนดการอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2559 เมื่อ 2016-04-22 16:04:42 | เปิด 7 ครั้ง
  แบบชะลอ ปี 2559 เมื่อ 2016-03-29 16:02:39 | เปิด 176 ครั้ง
  แบบเงินรางวัลพิเศษอายุครบ 60 ปี เมื่อ 2016-03-07 15:29:37 | เปิด 91 ครั้ง
  การประกันชีวิตภาคสมาชิก เมื่อ 2016-03-03 17:12:37 | เปิด 77 ครั้ง
  การคำนวณเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนแลtอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เมื่อ 2016-03-03 17:08:35 | เปิด 95 ครั้ง
  เกณฑ์ในการจัดสรรทุน เมื่อ 2016-02-11 16:16:57 | เปิด 27 ครั้ง
  เชิญเข้าร่วมโครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 59 เมื่อ 2016-02-11 16:13:56 | เปิด 31 ครั้ง
  ประกาศสอบราคา คสล. เมื่อ 2016-01-14 13:37:24 | เปิด 34 ครั้ง
  ข่าวฉบับที่ 6 เมื่อ 2015-11-27 15:04:03 | เปิด 445 ครั้ง
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิรับการสรรหาเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ เมื่อ 2015-11-18 17:05:51 | เปิด 70 ครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 56 เมื่อ 2015-11-18 17:02:56 | เปิด 49 ครั้ง
  แบบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจ เมื่อ 2015-10-15 16:24:00 | เปิด 164 ครั้ง
  แจ้งการเปลี่ยนแปลงการทำประกันชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจประจำปี 2558 เมื่อ 2015-10-15 16:22:57 | เปิด 237 ครั้ง

 


  เว็บไซต์ต่างๆ
 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 654 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 9533 ครั้ง

เกี่ยวกับสมาชิก
  : ระเบียบสหกรณ์
  : คุณสมบัติสมาชิก
  : การสมัครสมาชิก
  : สิทธิและหน้าที่สมาชิก
  : สวัสดิการ
  : การให้เงินกู้แก่สมาชิก
  : การนำเงินมาชำระหนี้
  : การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.25 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.50 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 4.00 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.50 %
:ฝากโครงการฯ36เดือน4.50%
- กู้ทุกประเภท 6.50 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :
website free tracking
เชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ
รับข่าวสารทาง Line

ID Line : @iqz6868h

QR Code Line

เพิ่มเพื่อน
ค้นหา