ขอพระองค์ทรงพระเจริญยิ่งยืนนาน
ทรงพระเกษมสำราญ ตลอดกาล ตลอดไป
ด้วยเกล้า ด้วยกระหม่อม
ข้าฯพระพุทธเจ้า คณะกรรมการฯ ฝ่ายบริหาร บุคลากร
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

1 2 3 4 5
ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
สหกรณ์ฯ ประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557 ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมสหกรณ์ออ..
เปิดอ่าน 110 ครั้ง
ประกาศผลสอบบรรจุแต่งตั้งเจ้าหน้าที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดให้ผู้ที่สอบคัดเลือกได้ลำด..
เปิดอ่าน 162 ครั้ง
ท่าน ผอ.เขต สพป.อย.2 ท่านดำหริ งิมสันเทียะ ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ชุดที่ 55 แสดงความยินกับผู้จ..
เปิดอ่าน 192 ครั้ง
ท่านผอ.อารักษ์ พัฒนถาวร นำทีมข้าราชการ สนง.สพป.อย.1 ส่งท่านดิเรก เนคมานุรักษ์ เป็นผู้จัดการสหกรณ์ฯ ท..
เปิดอ่าน 206 ครั้ง
ประกาศผลการสรรหาปรธานกรรมการดำเนินการ กรรมการดำเนินการ และ ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ชุด 55ประจำปี 2558..
เปิดอ่าน 255 ครั้ง
ขอเชิญสมาชิกทุกท่านประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2557ในวันเสาร์ที่ 20 ธันวาคม 2557ตั้งแต่เวลา 09.00 น. เป็น..
เปิดอ่าน 255 ครั้ง

เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
วารสารข่าวฉบับที่ 5-6 เมื่อ 2014-12-16 16:08:37 | เปิด 157 ครั้ง
ประกาศผลการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ เมื่อ 2014-12-16 15:23:07 | เปิด 39 ครั้ง
ประกาศ สหกรณ์ฯ เรื่องการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ เมื่อ 2014-12-12 15:26:54 | เปิด 65 ครั้ง
ประกาศผลการสรรหาประธานกรรมการ,กรรมการดำเนินการและผุ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 เมื่อ 2014-11-21 14:11:53 | เปิด 81 ครั้ง
วารสารสหกรณ์ฉบับที่ 4-5 เมื่อ 2014-11-14 15:28:14 | เปิด 183 ครั้ง
ประกาศรายชื่อการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการ ประจำปี 2558 เมื่อ 2014-11-14 15:06:47 | เปิด 72 ครั้ง
ประกาศขอถอนจากการสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการดำเนินการ เมื่อ 2014-11-14 14:03:26 | เปิด 52 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกและบรรจุเพื่อแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ เมื่อ 2014-11-12 15:54:28 | เปิด 61 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2558 เมื่อ 2014-11-04 16:15:11 | เปิด 59 ครั้ง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการและกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 55 ประจำปี 2558 เมื่อ 2014-11-04 16:13:36 | เปิด 145 ครั้ง
คำสั่งสหกรณ์ฯ เรื่องการแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินการสรรหาประธานกรรมการ,กรรมการดำเนินการและผุ้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2558 เมื่อ 2014-10-31 16:52:47 | เปิด 105 ครั้ง
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อแต่งตั้งเป็นผู้จัดการสหกรณ์ เมื่อ 2014-10-31 16:50:53 | เปิด 91 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2558 เมื่อ 2014-10-27 15:46:23 | เปิด 47 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานสหกรณ์ เมื่อ 2014-10-27 15:44:35 | เปิด 88 ครั้ง

 


ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
  

ข่าว สพฐ.

แสดงความเห็น ถาม/ตอบ

 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 412 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 3230 ครั้ง
: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.25 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.50 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 4.00 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.50 %
:ฝากตามโครงการฯ 36 เดือน4.50%
- กู้ทุกประเภท 6.50 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมันx