วันเฉลิมพระชนมพรรษา
ขอเทวาพระไตรรัตน์ประภัสสร
เหล่าพสกปวงข้าฯทั้งนาคร
น้อมถวายพระพรทั่วไทยเรา
ขอพระจงทรงพระเกษมศานต์
อภิบาล ประชาน้ำป่าเขา
ขอทรงพระเจริญอีกเนิ่นเนา
น้อมด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะฝ่าละอองธุลีพระบาทปกเกล้าปกกระหม่อมข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริการเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด


ทีฆายุกา โหตุ มหาราชินี ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อม ขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้าคณะกรรมการผู้บริการเจ้าหน้าที่และสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

1 2 3 4 5
ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด ทำการคัดเลือกและสุ่มเลือกทุนบุตรสมาชิกสหกรณ์ประจำปี 2557 ในว..
เปิดอ่าน 83 ครั้ง
โครงการส่งเสริมและพัฒนาการออมในระบบสหกรณ์ วันที่ 7 สิงหาคม 2557 ณ ห้องประชุมสหกรณ์การเกษตรพระนครศรีอ..
เปิดอ่าน 45 ครั้ง
สัมมนาการบริหารยุคใหม่แบบมืออาชีพ ณ เบญจธารา บูติค จ.ลพบุรี วันที่ 2-3 สิงหาคม 2557..
เปิดอ่าน 59 ครั้ง
วันที่ 19 กรกฏาคม 2557 ทางสหกรณ์ได้จัดกิจกรรมโครงการอบรมวิชาชีพหลักสูตรระยะสั้นให้กับสมาชิกสหกรณ์ออม..
เปิดอ่าน 80 ครั้ง
แจ้งรายชื่อสมาชิกสหกรณ์ฯที่ได้รับการคัดเลือกเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพระยะสั้นเพื่อพัฒนาศักยภาพสมาชิ..
เปิดอ่าน 235 ครั้ง
ทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก จำนวน 700 ทุน แยกตามระดับทุนโดยมีรายละเอียดของทุนดังไปต่อนี้
เปิดอ่าน 255 ครั้ง

เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
จดหมายแจ้งสมาชิกเข้ารับการอบรม ปี 57 เมื่อ 2014-07-07 11:08:41 | เปิด 109 ครั้ง
รายชื่อผู้สมัครอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก ปี 57 เมื่อ 2014-07-07 11:06:18 | เปิด 285 ครั้ง
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประเภทขาดแคลน เมื่อ 2014-06-27 15:45:52 | เปิด 182 ครั้ง
ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ เมื่อ 2014-06-27 15:45:10 | เปิด 224 ครั้ง
หนังสือโอนย้ายระหว่างสหกรณ์ เมื่อ 2014-06-16 13:52:27 | เปิด 61 ครั้ง
ข่าวฉบับที่ 2 ปี 57 เมื่อ 2014-05-21 15:36:13 | เปิด 164 ครั้ง
จดหมายแจ้งสมาชิกเข้ารับการอบรมพัฒนาศักยภาพสมาชิก (ใหม่)ปี56 เมื่อ 2014-05-16 22:06:33 | เปิด 83 ครั้ง
แบบใบสมัครเข้าอบรม ปี 56 เมื่อ 2014-05-16 22:01:47 | เปิด 27 ครั้ง
คู่มือการใช้งานระบบพิมพ์ใบรับเงินของสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯทางเว็บไซต์ เมื่อ 2014-03-08 17:27:24 | เปิด 255 ครั้ง
เอกสารประกอบการกู้สามัญ (หนังสือยินยอมให้หักเงิน) ต้องใช้ด้วย เมื่อ 2014-03-07 11:26:41 | เปิด 232 ครั้ง
เอกสารประกอบการกู้เงินสามัญ เมื่อ 2014-03-07 11:21:45 | เปิด 273 ครั้ง
แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ (แบบครูโรงเรียนเอกชน) เมื่อ 2014-03-03 16:56:33 | เปิด 69 ครั้ง
แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ (แบบข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาล) เมื่อ 2014-03-03 16:55:11 | เปิด 97 ครั้ง
แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ (แบบข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง สพป.,สพม.3) เมื่อ 2014-03-03 16:41:23 | เปิด 213 ครั้ง

 


ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
  

ข่าว สพฐ.

แสดงความเห็น ถาม/ตอบ

 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 306 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 1997 ครั้ง
: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.25 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.50 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 4.00 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.50 %
:ฝากตามโครงการฯ 36 เดือน4.50%
- กู้ทุกประเภท 6.50 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :

ราคาทองคำ

อัตราแลกเปลี่ยน

ราคาน้ำมันx