การอบรม Photoshop เต็มแล้วนะคะ กรุณาเลือกอาชีพอื่น ๆ ที่ยังไม่เต็มนะคะ

แจ้งข่าว วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 สหกรณ์หยุด 1 วัน ไปศึกษาดูงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรีจำกัด "ขออภัยในความไม่สะดวก"

เปิดรับสมัครสมาชิกที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมโครงการอบรมวิชาชีพประจำปี ๒๕๖๐ อบรมฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย ส่งใบสมัครได้ที่สหกรณ์ตั้งแต่บัดนี้ ถึง ๓๐ มถุนายน ๒๕๖๐ ดาวน์โหลดเอกสารได้ทางหน้าเว็บสหกรณ์ฯ....

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

รายละเอียด ดังนี้ 1. งดรับเงินฝากประจำ 24 เดือน 2. รับฝากเงินทุกประเภทรวมกันไม่เกินเดือนละ..
เมื่อ 26 พ.ค. 60 อ่าน 20 ครั้ง

ประกาศ....วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ฯ หยุด 1 วันค่ะไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ..
เมื่อ 23 พ.ค. 60 อ่าน 16 ครั้ง

ประกาศ....การอบรม Photoshop เต็มแล้วค่ะ..
เมื่อ 23 พ.ค. 60 อ่าน 23 ครั้ง

สัมมนาเรื่องร่าง พ.ร.บ.สหกรณ์ ฉบับที่่....พ.ศ.......กับอนาคตสหกรณ์ไทยและการอบรมผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ..
เมื่อ 23 พ.ค. 60 อ่าน 15 ครั้ง

ประธานฯ และผู้จัดการสหกรณ์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องการกำกับดูแล..
เมื่อ 19 พ.ค. 60 อ่าน 21 ครั้ง

เนื่องด้วยสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด กำหนดจัดอบรมวิชาชีพให้แก่สมาชิก เพื่อส่งเสริมศักย..
เมื่อ 11 พ.ค. 60 อ่าน 382 ครั้ง


  ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
  เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการรับฝากเงิน2560 เมื่อ 2017-05-26 15:47:53 | เปิด 30 ครั้ง
  แบบใบสมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2560 เมื่อ 2017-05-11 10:27:46 | เปิด 67 ครั้ง
  ประกาศรับสมัครอบรมวิชาชีพโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก ประจำปี 2560 เมื่อ 2017-05-11 10:27:00 | เปิด 55 ครั้ง
  ข่าวสหกรณ์ปีที่ 57 ฉบับที่ 1 เมื่อ 2017-04-27 17:09:27 | เปิด 49 ครั้ง
  แบบชะลอต้นประจำปี 2560 เมื่อ 2017-03-08 13:55:29 | เปิด 462 ครั้ง
  มติคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 57 ประจำปี 2560 เมื่อ 2017-02-01 13:23:13 | เปิด 257 ครั้ง
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการทำประกันชีวิตกลุ่มภาคสมาชิก เมื่อ 2017-02-01 13:22:29 | เปิด 179 ครั้ง
  แบบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญและรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย เมื่อ 2017-01-26 17:48:19 | เปิด 140 ครั้ง
  การให้เงินสนับสนุนโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน เมื่อ 2017-01-25 17:04:47 | เปิด 96 ครั้ง
  ประกาศผลการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 และผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2560 เมื่อ 2016-11-18 17:14:37 | เปิด 171 ครั้ง
  แบบสรุปผลการสรรหาคณะกรรมการ ชุดที่ 57 ประจำปี 2560 เมื่อ 2016-11-18 17:12:48 | เปิด 56 ครั้ง
  ประกาศรัายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณื ประจำปี 2560 เมื่อ 2016-10-27 09:42:11 | เปิด 220 ครั้ง
  ประกาศรัายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นประธานกรรมการและคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 57 เมื่อ 2016-10-27 09:41:14 | เปิด 81 ครั้ง
  ประกาศรับสมัครผู้สอบบัญชีรับอนุญาต ประจำปี 2560 เมื่อ 2016-10-04 10:02:21 | เปิด 66 ครั้ง

 


  เว็บไซต์ต่างๆ
 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 1744 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 31504 ครั้ง

เกี่ยวกับสมาชิก
  : ระเบียบสหกรณ์
  : คุณสมบัติสมาชิก
  : การสมัครสมาชิก
  : สิทธิและหน้าที่สมาชิก
  : สวัสดิการ
  : การให้เงินกู้แก่สมาชิก
  : การนำเงินมาชำระหนี้
  : การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.10 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.85 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.35 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 3.85 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.35 %
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- กู้ทุกประเภท 6.40 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :
website free tracking
สมัครสมาชิก
รับข่าวสารทาง Line

ID Line : @iqz6868h

QR Code Line

เพิ่มเพื่อน
ค้นหา