ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

ประชาสัมพันธ์ข้อมูลสหกรณ์ฯ ให้สมาชิก อ.วังน้อย ทราบข่าวคราวความเคลื่อนไหวของสหกรณ์ ณ ห้องประชุม อ.วั..
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 20 ครั้ง

ร่วมเป็นเจ้าภาพสวดอภิธรรมศพคุณพ่อของท่าน ผอ.ธงชัย ชาวนา ผู้ประสานงานของสหกรณ์ วันศุกร์ที่ 17 กรกฎาคม..
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 19 ครั้ง

สหกรณ์ฯ เยี่ยมบ้าน ผอ.ประยูร สุขจิตร ที่ปรึกษาด้านการมีส่วนร่วมของสหกรณ์ ที่บ้านท่านประสพอัคคีภัย ไฟ..
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 27 ครั้ง

ผู้จัดการเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการสร้างระบบคุ้มครองทางการเงินของสหกรณ์ วันที่ 16 กรก..
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 24 ครั้ง

สหกรณ์ฯ เปิดอบรมวิชาชีพเสริมเพื่อพัฒนาศักยภาพให้กับสมาชิกในวันเสาร์ที่ 11 กรกฎาคม 2558 ณ วิทยาลัยเทค..
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 24 ครั้ง

ต้อนรับสหกรณ์ออมทรัพย์ครูชุมพร จำกัด ที่เข้าศึกษาดูงานในวันที่ 8 กรกฎาคม 2558 เวลา 10.30 น.ยินดีเป็น..
เมื่อ 21 ก.ค. 58 อ่าน 17 ครั้ง

เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
แจ้งรายชื่อสมาชิกที่เข้ารับการอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2558 เมื่อ 2015-06-25 09:41:56 | เปิด 194 ครั้ง
แบบใบลาออกจากการเป็นสมาชิก เมื่อ 2015-05-12 08:23:01 | เปิด 57 ครั้ง
ผลิตภัณฑ์วิชาชีพ อบรมในวันเสาร์ที่ 11 เมื่อ 2015-05-08 19:31:52 | เปิด 104 ครั้ง
วารสารปีที่ 55 ฉบับที่ 2 เมื่อ 2015-05-08 19:01:53 | เปิด 198 ครั้ง
เอกสารประกอบคำขอกู้โครงการส่งคืน กบข. เมื่อ 2015-04-29 15:48:05 | เปิด 126 ครั้ง
หนังสือสัญญาโครงการส่งคืน กบข. เมื่อ 2015-04-29 15:46:34 | เปิด 79 ครั้ง
หนังสือค้ำประกันโครงการส่งคืน กบข. เมื่อ 2015-04-29 15:44:56 | เปิด 76 ครั้ง
คำขอกู้โครงการส่งคืน กบข. เมื่อ 2015-04-29 15:42:25 | เปิด 93 ครั้ง
ใบสมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพสหกรณ์ฯ ประจำปี 2558 เมื่อ 2015-04-27 14:50:56 | เปิด 186 ครั้ง
สหกรณ์เปิดรับสมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ประจำปี 2558 เมื่อ 2015-04-27 14:50:07 | เปิด 86 ครั้ง
แบบขอชะลอประจำปี 2558 (แบบใหม่) เมื่อ 2015-03-31 15:19:57 | เปิด 144 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องโครงการเงินกู้เพื่อนำเงินไปส่งคืน กบข. เมื่อ 2015-03-27 15:46:44 | เปิด 182 ครั้ง
ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องโครงการชะลอการชำระหนี้เงินต้น ประจำปี 2558 เมื่อ 2015-03-27 15:43:45 | เปิด 282 ครั้ง
ใบมอบฉันทะ เมื่อ 2015-03-17 14:20:11 | เปิด 47 ครั้ง

 


ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
แสดงความเห็น ถาม/ตอบ

 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 491 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 5338 ครั้ง

เกี่ยวกับสมาชิก
  : ระเบียบสหกรณ์
  : คุณสมบัติสมาชิก
  : การสมัครสมาชิก
  : สิทธิและหน้าที่สมาชิก
  : สวัสดิการ
  : การให้เงินกู้แก่สมาชิก
  : การนำเงินมาชำระหนี้
  : การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.25 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.50 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 4.00 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.50 %
:ฝากโครงการฯ36เดือน4.50%
- กู้ทุกประเภท 6.50 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :
website free tracking

QR code

ค้นหา