ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

มติที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการครั้งที่ 8/2559 คราวประชุมเมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 2559 อนุมัติให้ประกา..
เมื่อ 30 ก.ค. 59 อ่าน 21 ครั้ง

ร่วมอบรมโครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน 4 ภูมิภาค (ภาคตะวันตก) สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกของชุมนุมสหกรณ..
เมื่อ 25 ก.ค. 59 อ่าน 21 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยาร่วมโครงการ "ขบวนการสหกรณ์ร่วมใจทำดี" เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเกียร..
เมื่อ 6 ก.ค. 59 อ่าน 53 ครั้ง

ผจก.สหกรณ์ฯ (นายดิเรก เนคมานุรักษ์) พบสมาชิก อ.อุทัย ที่โรงเรียนหนองไม้ซุง ผอ.เชาวลิต คงคาดิษฐ์ ให้ก..
เมื่อ 29 มิ.ย. 59 อ่าน 66 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยอบรมอาชีพ ในวันเสาร์..
เมื่อ 29 มิ.ย. 59 อ่าน 69 ครั้ง

ข่าวดี..! เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ๒๕๕๙ - วันรับสมัคร ๑ - ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ - ..
เมื่อ 29 มิ.ย. 59 อ่าน 138 ครั้ง


  ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
  เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
  ประกาศให้บริษัทประกันชีวิตเสนอบริการประกันชีวิกลุ่มให้กับสมาชิกสหกรณ์ เมื่อ 2016-07-28 13:41:29 | เปิด 8 ครั้ง
  ข่าวสหกรณ์ ฉบับที่ 3 ประจำเดือนกรกฎาคม 2559 เมื่อ 2016-07-26 14:57:38 | เปิด 10 ครั้ง
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2559 เมื่อ 2016-06-28 13:40:24 | เปิด 59 ครั้ง
  ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 59 เมื่อ 2016-06-28 13:38:13 | เปิด 92 ครั้ง
  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก (อบรม 8 วิชาชีพ) เมื่อ 2016-06-10 14:41:24 | เปิด 149 ครั้ง
  จดหมายแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกณ์ วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เมื่อ 2016-06-10 14:40:39 | เปิด 78 ครั้ง
  ข่าวสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เมื่อ 2016-05-24 11:23:44 | เปิด 123 ครั้ง
  ใบสมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 เมื่อ 2016-04-22 16:07:25 | เปิด 85 ครั้ง
  จดหมายแจ้งกำหนดการอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2559 เมื่อ 2016-04-22 16:04:42 | เปิด 51 ครั้ง
  แบบชะลอ ปี 2559 เมื่อ 2016-03-29 16:02:39 | เปิด 316 ครั้ง
  แบบเงินรางวัลพิเศษอายุครบ 60 ปี เมื่อ 2016-03-07 15:29:37 | เปิด 136 ครั้ง
  การประกันชีวิตภาคสมาชิก เมื่อ 2016-03-03 17:12:37 | เปิด 115 ครั้ง
  การคำนวณเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนแลtอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เมื่อ 2016-03-03 17:08:35 | เปิด 171 ครั้ง
  เกณฑ์ในการจัดสรรทุน เมื่อ 2016-02-11 16:16:57 | เปิด 39 ครั้ง

 


  เว็บไซต์ต่างๆ
 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 666 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 10664 ครั้ง

เกี่ยวกับสมาชิก
  : ระเบียบสหกรณ์
  : คุณสมบัติสมาชิก
  : การสมัครสมาชิก
  : สิทธิและหน้าที่สมาชิก
  : สวัสดิการ
  : การให้เงินกู้แก่สมาชิก
  : การนำเงินมาชำระหนี้
  : การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.25 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.50 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 4.00 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.50 %
:ฝากโครงการฯ36เดือน4.50%
- กู้ทุกประเภท 6.50 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :
website free tracking
เชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ
รับข่าวสารทาง Line

ID Line : @iqz6868h

QR Code Line

เพิ่มเพื่อน
ค้นหา