ขอพระองค์ทรงพระเจริญ ยิ่งยืนนาน
ด้วยเกล้าด้วยกระหม่อมขอเดชะ ข้าพระพุทธเจ้า
คณะกรรมการ คณะผู้บริหาร พนักงาน
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด

ข่าวประชาสัมพันธ์สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ

ผจก.สหกรณ์ฯ (นายดิเรก เนคมานุรักษ์) พบสมาชิก อ.อุทัย ที่โรงเรียนหนองไม้ซุง ผอ.เชาวลิต คงคาดิษฐ์ ให้ก..
เมื่อ 29 มิ.ย. 59 อ่าน 7 ครั้ง

สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด อบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ฯ โดยอบรมอาชีพ ในวันเสาร์..
เมื่อ 29 มิ.ย. 59 อ่าน 12 ครั้ง

ข่าวดี..! เปิดรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ๒๕๕๙ - วันรับสมัคร ๑ - ๒๙ กรกฏาคม ๒๕๕๙ - ..
เมื่อ 29 มิ.ย. 59 อ่าน 24 ครั้ง

ร่วมงานวันกิจกรรมสหกรณ์นักเรียนจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ณ ศูนย์การค้าแอมโปรมอลด์ วันที่ 7 มิถุนายน 255..
เมื่อ 10 มิ.ย. 59 อ่าน 38 ครั้ง

รองประธานกรรมการและผู้จัดการของ สอ.อย. เข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2559ของชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห..
เมื่อ 10 มิ.ย. 59 อ่าน 40 ครั้ง

สหกรณ์พบปพสมาชิกเพื่อให้ความรู้และประชาสัมพันธ์ข้อมูลใหม่ๆของสหกรณ์..
เมื่อ 10 มิ.ย. 59 อ่าน 40 ครั้ง


  ภาพข่าวกิจกรรมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
  เว็บไซต์หน่วยงานสัมพันธ์
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 2
      สพม.3 อยุธยา-นนทบุรี
      e-office สพท.พระนครศรีอยุธยา เขต 1
      e-office สพม. 3
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ครูไทย (สสอค.)
      ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (ชสอ.)
      สมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัด (สส. ชสอ.)

    วารสารเอกสารเผยแพร่ download
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ พ.ศ.2559 เมื่อ 2016-06-28 13:40:24 | เปิด 17 ครั้ง
  ใบสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 59 เมื่อ 2016-06-28 13:38:13 | เปิด 23 ครั้ง
  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก (อบรม 8 วิชาชีพ) เมื่อ 2016-06-10 14:41:24 | เปิด 140 ครั้ง
  จดหมายแจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกณ์ วันเสาร์ที่ 25 มิถุนายน 2559 เมื่อ 2016-06-10 14:40:39 | เปิด 73 ครั้ง
  ข่าวสหกรณ์ ฉบับที่ 2 ประจำเดือนพฤษภาคม 2559 เมื่อ 2016-05-24 11:23:44 | เปิด 98 ครั้ง
  ใบสมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพสหกรณ์ฯ ประจำปี 2559 เมื่อ 2016-04-22 16:07:25 | เปิด 83 ครั้ง
  จดหมายแจ้งกำหนดการอบรมวิชาชีพแก่สมาชิก ปี 2559 เมื่อ 2016-04-22 16:04:42 | เปิด 51 ครั้ง
  แบบชะลอ ปี 2559 เมื่อ 2016-03-29 16:02:39 | เปิด 300 ครั้ง
  แบบเงินรางวัลพิเศษอายุครบ 60 ปี เมื่อ 2016-03-07 15:29:37 | เปิด 128 ครั้ง
  การประกันชีวิตภาคสมาชิก เมื่อ 2016-03-03 17:12:37 | เปิด 99 ครั้ง
  การคำนวณเงินปันผลเงินเฉลี่ยคืนแลtอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เมื่อ 2016-03-03 17:08:35 | เปิด 143 ครั้ง
  เกณฑ์ในการจัดสรรทุน เมื่อ 2016-02-11 16:16:57 | เปิด 38 ครั้ง
  เชิญเข้าร่วมโครงการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปี 59 เมื่อ 2016-02-11 16:13:56 | เปิด 36 ครั้ง
  ประกาศสอบราคา คสล. เมื่อ 2016-01-14 13:37:24 | เปิด 42 ครั้ง

 


  เว็บไซต์ต่างๆ
 
สมาชิกเข้าดูใบเสร็จ
เลขสมาชิก :
รหัสผ่าน :
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 675 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 10292 ครั้ง

เกี่ยวกับสมาชิก
  : ระเบียบสหกรณ์
  : คุณสมบัติสมาชิก
  : การสมัครสมาชิก
  : สิทธิและหน้าที่สมาชิก
  : สวัสดิการ
  : การให้เงินกู้แก่สมาชิก
  : การนำเงินมาชำระหนี้
  : การโอนเงินเข้าบัญชีสหกรณ์

: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 2.25 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 3.50 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 4.00 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 4.50 %
:ฝากโครงการฯ36เดือน4.50%
- กู้ทุกประเภท 6.50 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :
website free tracking
เชิญสมาชิกสหกรณ์ฯ
รับข่าวสารทาง Line

ID Line : @iqz6868h

QR Code Line

เพิ่มเพื่อน
ค้นหา