ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

ประกาศการสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการเลือกตั้งเป็นผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2562

    ปฏิทินการสรรหาผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ดังนี้
     
       1-12     ตุลาคม           2561                 รับสมัครเข้ารับการสรรหา
          18     ตุลาคม           2561                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารบัการสรรหา
            1     พฤศจิกายน    2561                 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิลงคะแนนสรรหา
          15     พฤศจิกายน    2561                 ดำเนินการสรรหา เวลา 09.00-14.00 น. ณ หน่วยสรรหา
          16     พฤศจิกายน    2561                 ประกาศผการสรรหา ผู้ตรวจสอบกิจการสหกรณ์ ประจำปี 2562   


เปิด 105 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :27 ก.ย. 61
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน