ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

สหกรณ์พบสมาชิก อ.วังน้อย

    ชมรมผู้บริหารสถานศึกษาอ.วังน้อย กำหนดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง "การพัฒนาหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551 (ฉบับปรับปรุง 2561)" ให้แก่ครูโรงเรียนใน อ.วังน้อย จำนวน 200 คน ในวันพฤหัสบดีที่ 29 มีนาคม 2561 เวลา 08.00-16.30 น. ณ ประชุม นเรศวร ชั้น 3 สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด และได้เรียนเชิญ ฝ่ายจัดการพบปะพูดคุยกับข้าราชการครูที่ประชุมเพื่อชี้แจงสวัสดิการต่างๆ ที่สมาชิกจะได้รับ
เปิด 217 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :29 มี.ค. 61
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน