ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

รับสมัครขอทุนการศึกษาสมาชิกปี2561

    ประกาศ. เปิดรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ฯประจำปี 2561
โดยแบ่งออกเป็น สองระดับ คือ ระดับต่ำกว่าปริญญาตรี และ ปริญญาตรี โหลดแบบใบสมัครตามเอกสารแบบด้านล่าง

 โหลดประกาศรับสมัครขอรับทุน  คลิก
  โหลดเอกสารแบบใบสมัครขอทุนการศึกษา คลิก 
เปิด 316 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :20 เม.ย. 61
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน