ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

โครงการประชุมเชิงประปฏิบัติการ การมีว่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในระดับจังหวัด

    โครงการประชุมเชิงประปฏิบัติการ การมีว่วนร่วมในการป้องกันแก้ไขปัญหาและพัฒนาสหกรณ์/กลุ่มเกษตรในระดับจังหวัด ครั้งที่ 3 วันที่ 23 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมสหกรณ์จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  ชั้น 3
เปิด 197 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :25 ส.ค. 60
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน