ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

การอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 ณ วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และโรงเรียนชุมชนป้อมเพชร  สมาชิกให้ความสนใจเป็นจำนวนมากถึง 500 กว่าคน การอบรมประสบความสำเร็จด้วยดี ขอขอบคุณคณะกรรมการทุกท่าน ฝ่ายจัดการและสมาชิกทุกท่านที่ให้ความสนใจในการอบรม
เปิด 199 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :17 ก.ค. 60
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน