ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อบรมวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560

    แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ
อบรมในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เวลา ๐๘.๓๐-๑๒.๐๐ สถานที่อบรม
วิทยาลัยเทคนิคพระนครศรีอยุธยา และ โรงเรียนชุมชนป้อมเพชร


  คลิกเปิดอ่านเอกสารรายชื่อผู้ที่ได้รับเข้าอบรมพัฒนาศักยภาพ

เปิด 294 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :7 ก.ค. 60
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน