วาระดิถี วันดี ขึ้นปีใหม่ ขออวยชัย ให้ทุกท่าน จงสุขี ไร้ทุกข์โศก ไร้โรคภัย มาราวี ให้มั่งมี สุขสมหวัง ดั่งตั้งใจ

ประกาศรับสมัครให้ทุนการศึกษาบุตรสมาชิกประจำปี ๒๕๖๐

    สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ได้เปิดรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์
รับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที่30 มิถุนายน 2560 ถึง วันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2560 
กำหนดวัน เวลา และสถานที่คัดเลือก ( สุ่มเลือกโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ )
  วันสุ่มคัดเลือก วันพุธที่ 16 สิงหาคม 2560
  เวลาสุ่มเลือก เวลา 10.00 น.
  สถานที่คัดเลือก ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ และ สพป.อย เขต 2
  ประกาศผล วันพุธที่ 23 สิงหาคม 2560
  รับทุนวันศุกร์ที่1กันยายน 2560 ถึง วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2560 ณ สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์
ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด (เขต 1,3,4และ 5) และ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพระนครศรีอยุธยา
เปิด 226 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :30 มิ.ย. 60
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน