ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการรับฝากเงิน

    รายละเอียด ดังนี้
             1.  งดรับเงินฝากประจำ 24 เดือน
             2.  รับฝากเงินทุกประเภทรวมกันไม่เกินเดือนละหนึ่งล้านบาทต่อคน
 ตั้งแต่วันที่ 25 พฤษภาคม 2560 เป็นต้นไป 

  ดาวน์โหลดหนังสือประกาศ คลิก..
เปิด 431 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :26 พ.ค. 60
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน