ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.......

    ประธานฯ และผู้จัดการสหกรณ์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัดร่วมประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นเรื่องการกำกับดูแลสหกรณ์ออมทรัพย์และสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนและร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ.......ในวันที่ 18 พฤษภาคม 2560  ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพฯ จัดโดย กองพัฒนาสหกรณ์ด้านการเงินและร้านค้า และสำนักนายทะเบียนและกฎหมาย
เปิด 280 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :19 พ.ค. 60
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน