ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

แจ้งข่าวสมาชิกเรื่อง โครงการชะลอเงินต้น ประจำปี ๒๕๖๐

   
  แจ้งข่าวสมาชิกเรื่อง โครงการชะลอเงินต้น ประจำปี ๒๕๖๐
สหกรณ์ฯเปิดให้ชะลอเงินต้น (เงินกู้สามัญและสามัญโครงการสวัสดิการ)
ระยะเวลา ๒ เดือน (สามารถชะลอได้ ๒ สัญญา) 
ระยะเวลาโครงการ เดือน มิถุนายน ถึง เดือน กรกฏาคม ๒๕๖๐ 
ส่งแบบได้ที่สหกรณ์ ตั้งแต่บัดนี้ถึง ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๐ ขอรับแบบได้ที่สหกรณ์ 
หรือ ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่เว็บไซต์
  คลิก..->   ดาวน์โหลดเอกสารโครงการชะลอเงินต้นประจำปี 60 
เปิด 592 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :8 มี.ค. 60
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน