ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

รับสมัครโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดเปิดรับสมัครโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุะยา จำกัด โครงการละไม่เกิน 15,000 บาท ส่งถึงสหกรณ์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

Download เอกสารประกอบ

 หนังสือแจ้งเปิดรับสมัครโครงการ  หลักเกณฑ์ในการจัดสรรทุนและแบบแสดงรายละเอียดโครงการ
 
เปิด 452 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :25 ม.ค. 60
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน