วาระดิถี วันดี ขึ้นปีใหม่ ขออวยชัย ให้ทุกท่าน จงสุขี ไร้ทุกข์โศก ไร้โรคภัย มาราวี ให้มั่งมี สุขสมหวัง ดั่งตั้งใจ

รับสมัครโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน

    ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์แห่งประเทศไทย จำกัดเปิดรับสมัครโครงการของโรงเรียนในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุะยา จำกัด โครงการละไม่เกิน 15,000 บาท ส่งถึงสหกรณ์ฯ ภายในวันศุกร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2560

Download เอกสารประกอบ

 หนังสือแจ้งเปิดรับสมัครโครงการ  หลักเกณฑ์ในการจัดสรรทุนและแบบแสดงรายละเอียดโครงการ
 
เปิด 335 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :25 ม.ค. 60
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน