ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก

อวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่ 2560

    ในวาระดิถีขึ้นปีใหม่ 2560 คณะผู้บริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เดินทางอวยพรปีใหม่ผู้ใหญ่ตามขนบทําเนียมประเพณีไทย
เปิด 496 ครั้ง

เจ้าหน้าที่ข่าว
เมื่อ :3 ม.ค. 60
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน