ราชธานีเก่า อู่ข้าวอู่น้ำ เลิศล้ำกานต์กวี คนดีศรีอยุธยา เลอคุณค่ามรดกโลก


พิมพ์ใบสำคัญรับเงิน.. !

เลขสมาชิก
รหัสผ่าน
  : ลงทะเบียนขอรหัสผ่าน..
  : ลงทะเบียนแล้ว 1782 ราย
  : สมาชิกใช้บริการ 33054 ครั้ง
  รายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิก อบรมวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม 2560 เมื่อ 2017-07-07 09:18:12 | เปิด 171 ครั้ง
  ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค. สมทบ เมื่อ 2017-07-06 15:39:58 | เปิด 34 ครั้ง
  ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สสอค. เมื่อ 2017-07-06 15:39:24 | เปิด 45 ครั้ง
  ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ.(อายุไม่เกิน 57 ปี) สมทบ เมื่อ 2017-07-06 15:38:20 | เปิด 26 ครั้ง
  ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ.(อายุไม่เกิน 57 ปี) เมื่อ 2017-07-06 15:37:20 | เปิด 22 ครั้ง
  ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ.(อายุ 58-60) สมทบ เมื่อ 2017-07-06 15:35:55 | เปิด 23 ครั้ง
  ใบสมัครสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ สส.ชสอ.(อายุ 58-60) เมื่อ 2017-07-06 15:35:30 | เปิด 16 ครั้ง
  ใบคำขอโอนย้ายภายในหน่วยงานจังหวัด เมื่อ 2017-07-06 15:32:28 | เปิด 17 ครั้ง
  ใบลาออกจากสมาชิกสหกรณ์ เมื่อ 2017-07-06 15:31:08 | เปิด 19 ครั้ง
  ใบคำขอโอนประโยชน์ เมื่อ 2017-07-06 15:30:42 | เปิด 16 ครั้ง
  ใบสมัครกองทุนเพือ่สวัสดิการสมาชิก เมื่อ 2017-07-06 15:30:01 | เปิด 33 ครั้ง
  แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นสมาชิก เมื่อ 2017-07-06 15:19:02 | เปิด 17 ครั้ง
  แบบขอรับเงินโครงการสหกรณ์เอื้ออาทรผู้สูงวัย เมื่อ 2017-07-06 15:12:51 | เปิด 26 ครั้ง
  แบบขอรับเงินรางวัลพิเศษอายุครบ 60 ปี เมื่อ 2017-07-06 15:12:08 | เปิด 27 ครั้ง
  วารสารสหกรณ์ฯ ฉบับที่ 2 ประจำปี 2560 ( ชุดที่ 57) เมื่อ 2017-07-06 14:54:59 | เปิด 34 ครั้ง
  ประกาศรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560 เมื่อ 2017-07-06 14:42:35 | เปิด 47 ครั้ง
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการกำหนดอัตราดอกเบี้ยเงินรับฝาก เมื่อ 2017-06-29 15:50:28 | เปิด 46 ครั้ง
  ใบสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ปี 2560 เมื่อ 2017-06-29 15:36:21 | เปิด 151 ครั้ง
  ประกาศสหกรณ์ฯ เรื่องการรับสมัครทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์ ประจำปี 2560 เมื่อ 2017-06-29 15:35:39 | เปิด 90 ครั้ง

 

:ใบสมัครครูสพม./สพป.
:ใบสมัครครูเทศบาล/อปท.
:ใบสมัครครูเอกชน
:ใบลาออกจากสมาชิก
  แบบคำร้องขอลาออกจากการเป็นสมาชิก
  แบบขอรับเงินโครงการสหกรณ์เอื้ออาทรผู้สูงวัย
  แบบขอรับเงินรางวัลพิเศษอายุครบ 60 ปี
  แบบใบสมัครเข้ารับการอบรมวิชาชีพ ประจำปี 2560
  แบบชะลอต้นประจำปี 2560
  แบบหนังสือรับรองเงินเดือนหรือเงินบำเหน็จบำนาญและรายการหักเงิน ณ ที่จ่าย
  แบบสรุปผลการสรรหาคณะกรรมการ ชุดที่ 57 ประจำปี 2560
  แบบใบสมัครเข้ารับการสรรหา ปี 60
  แบบชะลอ ปี 2559
  แบบเงินรางวัลพิเศษอายุครบ 60 ปี
  แบบคำขอเอาประกันชีวิตกลุ่มภาคสมัครใจ
  แบบใบลาออกจากการเป็นสมาชิก
  แบบขอชะลอประจำปี 2558 (แบบใหม่)
  แบบใบสมัครเข้าอบรม ปี 56
  แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ (แบบครูโรงเรียนเอกชน)
  แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ (แบบข้าราชการองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น,เทศบาล)
  แบบใบสมัครเข้าเป็นสมาชิกใหม่ (แบบข้าราชการ/พนักงาน/ลูกจ้าง สพป.,สพม.3)
: เลขที่บัญชี สหกรณ์ฯ :

เริ่มตั้งแต่. 1 ก.ค. 60 เป็นต้นไป
: อัตราดอกเบี้ย :
: ฝากออมทรัพย์ 1.80 %
: ฝากออมทรัพย์พิเศษ 2.40 %
: ฝากประจำ 6 เดือน 2.90 %
: ฝากประจำ 12 เดือน 3.40 %
: ฝากประจำ 24 เดือน 3.90 %
: ฝากตามโครงการ 4.50 %
::::::::::::::::::::::::::::::::::::
- กู้ทุกประเภท 6.40 %
- กู้เพื่อการศึกษา 6.00 %

ภาพข่าวกิจกรรมประชาสัมพันธ์ คลิกดูทั้งหมด

ต้อนรับคณะศึกษาดูงานสหกรณ์ฯ จากสหกรณ์ออมทรัพย์ครูมหาสารคาม จำกัด ณ ห้องประชุมนเรศวร ชั้น 3 สหกรณ์ออม..More
เมื่อ 21 ก.ค. 60 อ่าน 14 ครั้ง
คณะกรรมการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพพระบาทสมเด็จ..More
เมื่อ 20 ก.ค. 60 อ่าน 22 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด จัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ ในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎ..More
เมื่อ 17 ก.ค. 60 อ่าน 18 ครั้ง
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯอบรมในวันเสาร์ที่ 15 กรกฎาคม..More
เมื่อ 7 ก.ค. 60 อ่าน 80 ครั้ง
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูฯ ได้เปิดรับสมัครขอรับทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิกสหกรณ์รับสมัครตั้งแต่วันศุกร์ที..More
เมื่อ 30 มิ.ย. 60 อ่าน 92 ครั้ง
รายละเอียด ดังนี้ 1. งดรับเงินฝากประจำ 24 เดือน 2. รับฝากเงินทุกประเภทรวมกันไม่เกินเดือนละ..More
เมื่อ 26 พ.ค. 60 อ่าน 137 ครั้ง
ประกาศ....วันศุกร์ที่ 2 มิถุนายน 2560 สหกรณ์ฯ หยุด 1 วันค่ะไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์ออมทรัพย์ครูราชบุรี ..More
เมื่อ 23 พ.ค. 60 อ่าน 88 ครั้ง
ประกาศ....การอบรม Photoshop เต็มแล้วค่ะ..More
เมื่อ 23 พ.ค. 60 อ่าน 104 ครั้ง
สมัครสมาชิกรับข่าวสารทาง Line
ID Line : @iqz6868h

เพิ่มเพื่อน


website free tracking
ข้อมูลติดต่อ
สหกรณ์ออมทรัพย์ครูพระนครศรีอยุธยา จำกัด
ที่ตั้ง 102 หมู่ที่ 6 ต.ลุมพลี อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
เบอร์โทรศัพท์ Tel. 035 704838-9,035 268533,081 581 5345, 081 780 3441
เบอร์โทรสาร (Fax) 035 704840